Acabar la feina per disfrutar del temps lliure
//: Mostrar informació del propietari de l'aplicació
Finestra de processos de suport
// Actualització de la pantalla